IrfanView

IrfanView 4.50

ฟรี
โปรแกรมฟรีแวร์สำหรับรับชมและแปลงภาพกราฟิก
ดาวน์โหลด
คะแนนผู้ใช้
4.3  (511 คะแนน)
คะแนนของคุณ
รุ่นล่าสุด:
4.50 (ลองดู)
IrfanView คือ โปรแกรมฟรีแวร์ (เพื่อการใช้ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์) เพื่อการรับชมภาพกราฟิก สำหรับ Windows 9x, ME, NT, 2000, XP, 2003 , 2008, Vista, Windows 7 เป็นนวัตกรรมใหม่ ที่มีความเร็วสูง, ขนาดเล็กและกระทัดรัด.

สรุปทบทวน

ข้อดี

  • รองรับได้หลายรูปแบบ
  • รองรับหลายภาษา
  • คุณลักษณะหลากหลาย

ข้อเสีย

  • ไม่มี
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ:

ดาวน์โหลดสำหรับ Mac