IrfanView

IrfanView

ฟรี
โปรแกรมฟรีแวร์สำหรับรับชมและแปลงภาพกราฟิก
คะแนนผู้ใช้
4.2  (510 คะแนน)
คะแนนของคุณ
คะแนน
5.2
ซอฟแวร์ที่สะอาด 100% ตรวจสอบ รายงาน
โปรแกรมนี้ได้รับ 20 รางวัล
IrfanView คือ โปรแกรมฟรีแวร์ (เพื่อการใช้ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์) เพื่อการรับชมภาพกราฟิก สำหรับ Windows 9x, ME, NT, 2000, XP, 2003 , 2008, Vista, Windows 7 เป็นนวัตกรรมใหม่ ที่มีความเร็วสูง, ขนาดเล็กและกระทัดรัด.

สรุปทบทวน

ข้อดี

  • รองรับได้หลายรูปแบบ.
  • รองรับหลายภาษา.
  • คุณลักษณะหลากหลาย.

ข้อเสีย

  • ไม่มี.
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ:

ดาวน์โหลดสำหรับ Mac